O nas

 • Anna Batorczak, Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym
  i Zrównoważonym Rozwojem
 • Grzegorz Bochenek, Biuro ds. Wspomagania Rozwoju
 • Magdalena Dudkiewicz, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
 • Małgorzata Durska, Ośrodek Studiów Amerykańskich
 • Barbara Fatyga, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (grupa robocza PUW_Otoczenie)
 • Anna Goral, Wydział Chemii (grupy robocze: PUW_Studenci, PUW_Otoczenie)
 • Dominik Jankowski, Enterprise Europe Network/ DELab (grupa robocza PUW_Otoczenie)
 • Magdalena Kocik, Biuro ds. Wspomagania Rozwoju
 • Wojciech Lasota, Biuro ds. Wspomagania Rozwoju (grupa robocza PUW_Studenci)
 • Piotr Michalski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (grupa robocza PUW_Otoczenie)
 • Karol Olejniczak, EUROREG (grupa robocza PUW_Studenci)
 • Gaweł Pasek vel Paszkowski, Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu (grupa robocza PUW_Studenci)
 • Marta Piasecka, Biuro Karier (grupa robocza PUW_Studenci)
 • Mariusz Piotrowski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (grupa robocza PUW_Otoczenie)
 • Marcin Podziemski, Koordynator SAP
 • Agnieszka Pugacewicz, DELab – Digital Economy Lab ()
 • Maria Rogaczewska, Centrum Wyzwań Społecznych (grupa robocza PUW_Studenci)
 • Małgorzata Roge-Wiśniewska, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (grupa robocza PUW_Studenci)
 • Ewa Szkop, Biuro ds. Wspomagania Rozwoju
 • Jacek Sztolcman, Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii (grupa robocza PUW_Otoczenie)
 • Maria Szymborska, Centrum Wyzwań Społecznych
 • Dominik Wasilewski, Biuro ds. Wspomagania Rozwoju
 • Tomasz Zarycki, Instytut Studiów Społecznych
 • Agata Żak, Enterprise Europe Network/ DELab (grupa robocza PUW_Studenci)
 • Katarzyna Żakowska, Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu